• 8(0432)550441
  • Email biblioteka_vtei@ukr.net

Відділ маркетингу

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Зав. відділом 

Денисюк Ганна Анатоліївна Тел. 55-04-41 (74-17)


Відділ маркетингу веде науково-обгрунтованне формування бібліотечного фонду, здійснює повне й оперативне комплектування фонду бібліотеки літературою та іншими джерелами інформації. Працівниками відділу здійснюється постійний моніторинг забезпеченості навчальних дисциплін у відповідності з навчальними планами і програмами інституту. Для проведення аналізу забезпеченості літературою навчального процесу в автоматизованій бібліотечно-інформаційній системі «УФД/Бібліотека» розроблена технологія профільного моделювання бібліотечного фонду - база даних «Електронна картотека книгозабезпечення». 
Відділ проводить електронний інвентарний облік нових надходжень, веде «Книгу сумарного обліку» (рух фонду), розподіляє нову літературу по відповідним підрозділам бібліотеки, формує електронний, алфавітний та систематичний каталоги, здiйснює наукову та технічну обробку документів. Здiйснює передплату періодичних видань. Прийом, облік, реєстрація одержаних документів здійснюється у відділі як в традиційній формі, так і в автоматизованому режимі за допомогою АБІС “УФД/Бібліотека”.

До уваги користувачів

Згідно з правилами користування бібліотекою ВТЕІ КНТЕУ всі користувачі бібліотеки 1-5 курсів зобов’язані до кінця навчального року повернути на абонементи всю літературу або перереєструвати її для подальшого користування. При втраті будь-якого друкованого документу (книги, навчально-методичної літератури) необхідно зробити рівноцінну заміну. Виконання цих вимог є обов’язковим при підписанні обхідних листів.

Контакти

Бібліотека ВТЕІ 21036 м. Вінниця,

Хмельницьке шосе, 25 тел. 8(0432)550441,

читальна зала: тел. 8(0432)550408,

ел. адреса: biblioteka_vtei@ukr.net

http://joomlarulit.com